Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 254

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi


Tekst aktu: pdf D20130254L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130254.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130254Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-02-22
Data wydania: 2013-02-08
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 16 - 29a ustawy z dnia 3 marca 2000 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP