Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 262

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podpisie elektronicznym


Tekst aktu: pdf D20130262L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130262.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130262Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2013-02-25
Data wydania: 2013-02-08
Data uchylenia: 2016-10-07
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 54 - 56 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1450.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP