Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 268

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych


Tekst aktu: pdf D20130268L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130268.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130268Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-02-27
Data wydania: 2013-01-30
Data wygaśnięcia: 2016-05-13
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 55-57, 59, 62-64 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1027
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP