Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 271

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2013 r. sygn. akt P 14/11


Tekst aktu: pdf D20130271TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130271.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-28
Data wydania: 2013-02-19
Data wejścia w życie: 2013-02-28
Data obowiązywania: 2013-02-28
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP