Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 383

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej


Tekst ogłoszony: pdf D20130383.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2013-03-21
Data wydania: 2013-02-12
Data wejścia w życie: 2013-04-05
Data obowiązywania: 2013-04-05
Data uchylenia: 2015-01-13
Organ wydający: MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP