Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 385

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach


Tekst aktu: pdf D20130385L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130385.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130385Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2013-03-21
Data wydania: 2013-02-20
Data uchylenia: 2014-07-25
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 15, 17, 18 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach Dz. U. Nr 97, poz. 1050
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP