Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 455

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


Tekst aktu: pdf D20130455L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130455.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130455Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2013-04-12
Data wydania: 2013-03-08
Data wejścia w życie: 2013-04-27
Data obowiązywania: 2013-04-27
Uwagi: Art. 42, art. 66 oraz art. 76 ust. 1 pkt 31 i 40 wchodzą w życie z dniem 26 listopada 2013 r.; Art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 1-4, art. 49-53, art. 55, art. 56, art. 57 ust. 1-8, art. 60-62, art. 76 ust. 1 pkt 25, 26, 32 i 35-37 oraz art. 77: - pkt 1 w zakresie art. 1 pkt 3, - pkt 3 - pkt 5 w zakresie art. 76 i art. 77 ust. 1 i 2, - pkt 7, - pkt 9: - - lit. b w zakresie art. 85 pkt 7 lit. c, - - lit. c, - pkt 11: - - lit. a tiret pierwsze, - - lit. c, - pkt 13 w zakresie art. 107 ust. 1 pkt 3a, 30 i 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP