Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 472

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20130472.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2013-04-18
Data wydania: 2013-03-25
Data wejścia w życie: 2013-05-19
Data obowiązywania: 2013-05-19
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 81 z wyjątkiem par. 2 i 3.
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP