Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 520

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20130520.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2013-04-30
Data wydania: 2013-04-25
Data wejścia w życie: 2014-09-01
Data obowiązywania: 2014-09-01
Data uchylenia: 2015-03-31
Uwagi: 1) Par. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 29, 67-70, pkt 73 lit. a i lit. b w zakresie dotyczącym par. 138 ust. 2 i 5 oraz pkt 74 lit. d w zakresie dotyczącym par. 146 ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2013 r. 2) Par. 1 pkt 2 lit. a, pkt 18 w zakesie dotyczącym par. 47c, pkt 28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz par. 2-10 wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP