Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 567

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców


Tekst aktu: pdf D20130567L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130567.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130567Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-16
Data wydania: 2013-04-05
Data wejścia w życie: 2013-08-15
Data obowiązywania: 2013-08-15
Uwagi: art. 1 pkt 38 lit. a, pkt 39, pkt 50 lit. c i pkt 52 lit. e wchodzą w życie z dniem 16 lipca 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP