Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 628

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej


Tekst aktu: pdf D20130628L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130628.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130628Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2013-06-03
Data wydania: 2013-05-24
Data wejścia w życie: 2013-06-05
Data obowiązywania: 2013-06-05
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP