Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 675

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20130675L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130675.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130675Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-06-13
Data wydania: 2013-05-28
Data wejścia w życie: 2013-06-17
Data obowiązywania: 2013-06-17
Uwagi: Art. 34 ust. 2-5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP