Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 757

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Tekst aktu: pdf D20130757L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130757.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130757Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-07-01
Data wydania: 2013-04-19
Data wygaśnięcia: 2016-11-18
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 51-56, art. 59, art. 60 i art. 62-65 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP