Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 765

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia


Tekst aktu: pdf D20130765L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130765.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-03
Data wydania: 2013-05-10
Data wejścia w życie: 2013-07-18
Data obowiązywania: 2013-07-18
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP