Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 817

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Tekst ogłoszony: pdf D20130817.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2013-07-17
Data wydania: 2013-06-25
Data wejścia w życie: 2013-08-01
Data obowiązywania: 2013-08-01
Uwagi: § 1 pkt 1 lit. d i lit. n oraz pkt 2 lit. a tiret czwarte i tiret dziesiąte wchodzą w życie w dniu wejścia w życie ustawy dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla; objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z wyj. par. 2
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP