Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 827

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20130827L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130827.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130827Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-18
Data wydania: 2013-06-13
Data wejścia w życie: 2013-09-01
Data obowiązywania: 2013-09-01
Uwagi: Daty wejścia w życie poszczególnych przepisów - patrz art. 18 ustawy
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP