Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 829

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów


Tekst aktu: pdf D20130829L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130829.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-23
Data wydania: 2013-06-13
Data wejścia w życie: 2013-08-23
Data obowiązywania: 2013-08-23
Uwagi: art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, art. 36-42 oraz art. 49 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS TURYSTYKI
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP