Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 849

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego


Tekst aktu: pdf D20130849L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130849.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-26
Data wydania: 2013-06-13
Data wejścia w życie: 2014-01-27
Data obowiązywania: 2014-01-27
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP