Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 888

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Tekst aktu: pdf D20130888L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130888.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130888Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2013-08-06
Data wydania: 2013-06-13
Data wejścia w życie: 2014-01-01
Data obowiązywania: 2014-01-01
Uwagi: Art. 46-51 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP