Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 890

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych


Tekst ogłoszony: pdf D20130890.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-06
Data wydania: 2013-07-24
Data wejścia w życie: 2013-08-14
Data obowiązywania: 2013-08-14
Uwagi: Par. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret pierwsze wchodzą w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP