Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 960

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


Tekst aktu: pdf D20130960L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130960.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-23
Data wydania: 2013-06-21
Data wejścia w życie: 2013-10-01
Data obowiązywania: 2013-10-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z wyj. art. 2
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP