Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 984

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20130984L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130984.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-27
Data wydania: 2013-07-26
Data wejścia w życie: 2013-09-11
Data obowiązywania: 2013-09-11
Uwagi: Art. 1 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 12 września 2014 r. Art. 1 ust. 44 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP