Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1014

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową


Tekst aktu: pdf D20131014L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131014.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131014Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-09-04
Data wydania: 2013-06-21
Data wejścia w życie: 2013-09-19
Data obowiązywania: 2013-09-19
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP