Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1028

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy


Tekst aktu: pdf D20131028L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131028.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2013-09-05
Data wydania: 2013-07-26
Data wejścia w życie: 2013-10-01
Data obowiązywania: 2013-10-01
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1502 z wyj. art. 2
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP