Dz.U. 2013 poz. 1069

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach


Tekst aktu: pdf D20131069L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131069.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131069Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-09-13
Data wydania: 2013-05-06
Data wygaśnięcia: 2016-06-21
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu