Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1159

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014


Tekst ogłoszony: pdf D20131159.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-10-01
Data wydania: 2013-08-09
Data wejścia w życie: 2013-10-16
Data obowiązywania: 2013-10-16
Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Uwagi: zachowuje moc zgodnie z art. 8 ustawy Dz. U. z 2015 r. poz. 855
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP