Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1165

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20131165L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131165.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-10-01
Data wydania: 2013-08-30
Data wejścia w życie: 2014-01-02
Data obowiązywania: 2014-01-02
Uwagi: art. 1 pkt 23 wchodzi w życie z dniem 8 października 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP