Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1166

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym


Tekst aktu: pdf D20131166L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131166.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131166Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-10-02
Data wydania: 2013-08-07
Data wygaśnięcia: 2017-02-03
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 27 - 31 ustawy z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP