Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1203

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym


Tekst aktu: pdf D20131203L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131203.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131203Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-10-11
Data wydania: 2013-07-18
Data wygaśnięcia: 2015-08-12
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP