Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1265

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20131265L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131265.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131265Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-10-30
Data wydania: 2013-08-30
Data wejścia w życie: 2013-11-14
Data obowiązywania: 2013-11-14
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP