Dz.U. 2013 poz. 1274

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20131274.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-10-31
Data wydania: 2013-10-22
Data wejścia w życie: 2014-01-01
Data obowiązywania: 2014-01-01
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Dyrektywy europejskie