Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1291

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy


Tekst aktu: pdf D20131291L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131291.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131291Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2013-11-06
Data wydania: 2013-10-11
Data wejścia w życie: 2013-11-21
Data obowiązywania: 2013-11-21
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP