Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1304

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi


Tekst aktu: pdf D20131304L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131304.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131304Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2013-11-08
Data wydania: 2013-09-27
Data wejścia w życie: 2013-11-23
Data obowiązywania: 2013-11-23
Uwagi: art. 27 pkt 1, art. 32 oraz art. 33 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP