Dz.U. 2013 poz. 1340

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej


Tekst aktu: pdf D20131340L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131340.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131340Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-11-19
Data wydania: 2013-07-31
Data wygaśnięcia: 2016-04-29
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu