Dz.U. 2013 poz. 1399

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Tekst aktu: pdf D20131399L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131399.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131399Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-11-28
Data wydania: 2013-09-13
Data wygaśnięcia: 2016-02-29
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie