Dz.U. 2013 poz. 1409

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane


Tekst aktu: pdf D20131409L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131409.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131409Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-11-29
Data wydania: 2013-10-02
Data wygaśnięcia: 2016-02-09
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie