Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1410

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo własności przemysłowej


Tekst aktu: pdf D20131410L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131410.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131410Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-11-29
Data wydania: 2013-09-17
Data wygaśnięcia: 2017-04-05
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP