Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1435

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12


Tekst aktu: pdf D20131435TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131435.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-04
Data wydania: 2013-11-13
Data wejścia w życie: 2013-12-04
Data obowiązywania: 2013-12-04
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP