Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1446

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20131446L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131446.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131446Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-05
Data wydania: 2013-10-23
Data wejścia w życie: 2014-07-01
Data obowiązywania: 2014-07-01
Uwagi: art. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP