Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1456

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych


Tekst aktu: pdf D20131456L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131456.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131456Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-12-06
Data wydania: 2013-11-18
Data wygaśnięcia: 2015-01-22
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 51 i art. 51a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP