Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1551

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków


Tekst ogłoszony: pdf D20131551.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2013-12-16
Data wydania: 2013-11-29
Data wejścia w życie: 2013-12-31
Data obowiązywania: 2013-12-31
Uwagi: par. 1 pkt 30 lit. a tiret drugie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2016 r. objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z wyj. par. 2-7
Organ wydający: MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP