Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1558

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych


Tekst ogłoszony: pdf D20131558.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2013-12-16
Data wydania: 2013-11-21
Data wejścia w życie: 2013-12-31
Data obowiązywania: 2013-12-31
Data uchylenia: 2016-08-20
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP