Dz.U. 2013 poz. 1624

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń


Tekst ogłoszony: pdf D20131624.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-23
Data wydania: 2013-10-04
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu