Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1635

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego


Tekst aktu: pdf D20131635L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131635.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131635Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-23
Data wydania: 2013-11-22
Data wejścia w życie: 2014-01-01
Data obowiązywania: 2014-01-01
Uwagi: art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 27 pkt 1, 3 i pkt 4 lit. b oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP