Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1645

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej


Tekst aktu: pdf D20131645L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131645.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-27
Data wydania: 2013-11-08
Data wejścia w życie: 2014-01-01
Data obowiązywania: 2014-01-01
Uwagi: art. 3 pkt 1 wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP