Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1650

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach


Tekst aktu: pdf D20131650L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131650.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20131650Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2013-12-30
Data wydania: 2013-12-12
Data wejścia w życie: 2014-05-01
Data obowiązywania: 2014-05-01
Uwagi: art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11–16 wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP