Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 1717

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych


Tekst aktu: pdf D20131717L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20131717.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-12-31
Data wydania: 2013-12-06
Data wejścia w życie: 2014-02-01
Data obowiązywania: 2014-02-01
Uwagi: art. 11, 23, 29, 31, 36 wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP