Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 38

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt SK 29/12


Tekst aktu: pdf D20140038TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140038.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-01-09
Data wydania: 2013-12-17
Data wejścia w życie: 2014-01-09
Data obowiązywania: 2014-01-09
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP