Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 40

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych


Tekst aktu: pdf D20140040L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140040.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140040Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-01-09
Data wydania: 2013-12-13
Data wejścia w życie: 2014-01-19
Data obowiązywania: 2014-01-19
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP