Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego


Tekst aktu: pdf D20140150L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140150.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140150Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2014-01-31
Data wydania: 2013-12-06
Data wygaśnięcia: 2016-10-04
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP